Εργαλεία για Δουλειά
RAIDER ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ ΧΕΙΡΟΣ RD-CS24

480W

Арт. № 052108
  • Τροφοδοσία
  • Υπόθεση Συσκευασία
  • Τροφοδοσία
  • Υπόθεση Συσκευασία

Описание

RAIDER ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ ΧΕΙΡΟΣ RD-CS24 480W 052108