Εργαλεία για Δουλειά
αντλία νερού

Raider RD-WP20

Арт. № 070123
 • Τροφοδοσία
 • Εξουσία
 • Πίεση λειτουργίας
 • Διάμετρος σύνδεσης
 • Μέγιστο ύψος της αντλίας
 • Η μέγιστη χωρητικότητα
 • Τυλίξτε σε κουτί χρώματος
 • Τροφοδοσία
 • Εξουσία
 • Πίεση λειτουργίας
 • Διάμετρος σύνδεσης
 • Μέγιστο ύψος της αντλίας
 • Η μέγιστη χωρητικότητα
 • Τυλίξτε σε κουτί χρώματος

Описание