Българската марка майсторски инструменти

Пиштол за фарбанье